BELÉPÉS, ÁTLÉPÉS A NYUGDÍJPÉNZTÁRBA

Szeretnék tagsági jogviszonyt létesíteni az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárnál. Mi a teendő?

Belépési nyilatkozat kitöltése és aláírása szükséges, de kezdeményezheti tagsága létesítését az Erste Nyugdíjpénztár apllikációján keresztül is, illetve ha rendelkezik Ügyfélkapu-regisztrációval, akkor Online is beléphet az erre kialakított felületen keresztül.

Egy másik nyugdíjpénztár tagja vagyok. Szeretnék átlépni az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárba. Mi a teendő?

Először tagságot kell létesítenie az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárban, melyet megtehet a belépési nyilatkozat kitöltésével bármelyik Erste fiókban, az Erste Nyugdíjpénztár applikációjában a Tag szeretnék lenni menüponton belül a belépési nyilatkozat kitöltésével, illetve Ügyfélkapu-regisztráció megléte esetén az Online felületen is. Mindhárom lehetőség esetén az Átlépést kell választania a belépés jellegénél, így a tagság létrejöttét követően felvesszük a kapcsolatot az Átadó Pénztárral és kikérjük a felhalmozott vagyont.

TAGSÁGI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, MEGSZÜNTETÉSE

Mikor, mely időponttal jön létre a tagságom?

Önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyának kezdete az a nap, amikor a Pénztárhoz beérkező belépési nyilatkozat záradékolásra kerül.

Hogyan és mikor szüntethető meg a tagsági jogviszony?

Az egyéni számlán nyilvántartott összeg kifizetése a tíz év várakozási idő letelte, vagy a nyugdíjkorhatár elérését követően lehetséges. A tagsági jogviszony más pénztárba történő átlépéssel is megszüntethető. Amennyiben a tagság megszüntetését kéri és állandó átutalási megbízást adott a tagdíj fizetésére, ez esetben a megbízást is vissza kell vonnia a számlavezető bankjánál.

KIFIZETÉS, ÁTLÉPÉS MÁS PÉNZTÁRBA

Mikor adómentes a kifizetés?

Ha Ön nem nyugdíjas, akkor a 10 év várakozási idő után felvehető hozam fizethető ki Önnek adómentesen.

Ha Ön nyugdíjas és fennáll a jogosultsága az adómentes nyugdíjszolgáltatásra, akkor a teljes összeg kifizetése adómentes. (Jogosultságok: 2012.12.31-ig belépett tagok esetében a belépéstől számított 3 adóév eltelte; 2013.01.01-től belépett tagok esetében 10 adóév eltelte)

A tőkeösszeg, vagy a hozam adóköteles?

Ha a pénztártag a 10 év várakozási idő után nem nyugdíjasként kér kifizetést, a törvényi előírásoknak megfelelően a tőkerész egyéb jövedelemnek minősül és a pénztártagnak személyi jövedelemadót, illetve szociális hozzájárulási adót kell fizetnie. Jelenleg a tőke részt kifizetés esetén 15% személyi jövedelemadó (SZJA), valamint 13% szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) terheli. Az elért hozam viszont adómentesen felvehető.

A 15% SZJA-előleget a Pénztár vonja le, a 13% szociális hozzájárulási adót a pénztártag fizeti meg a kifizetést követően a Pénztár által megküldött jövedelemigazolás alapján. A hozamrész adómentesen felvehető.

Letelt a 20 évem, de nem vagyok nyugdíjas. A teljes összeget felvehetem adómentesen?

A tagsági jogviszony kezdetétől számított 21. évtől a 2007.december 31-ig befizetett tőkerész adómentes a hozammal együtt.

A 2007. december 31-e után teljesített befizetetésekből keletkező tőkerész kifizetése teljes egészében egyéb jövedelemnek minősül arra az összegre vonatkozóan, amelynél a jóváírás és a kifizetés (juttatás) időpontja között tíz év még nem telt el.

Adómentességet a 2007. december 31-e után teljesített befizetetésekből keletkező tőkének az a része élvez, amely a kifizetés évét legalább 20 évvel megelőzően került jóváírásra a pénztártag egyéni számláján.

10 év várakozási idő előtt megszüntethető a tagsági jogviszony?

A tagsági jogviszony más pénztárba történő átlépéssel szüntethető meg a 10 év várakozási időt, vagy a nyugdíjba vonulást megelőzően.

Letelt a 10 évem. Mi a teendő, ha kifizetést szeretnék kérni?

Kifizetés kizárólag a pénztártag azonosítását követően lehetséges. Amennyiben már előzőleg megtörtént a beazonosítása, abban az esetben elegendő beküldenie a megfelelő nyomtatványokat, iratokat Pénztárunk részére. (Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez).

Személyes megjelenés szükséges a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán (1138 Budapest Népfürdő u. 24-26.), vagy bármelyik Erste Bank fiókban a beazonosítása érdekében.

Nyugdíjba vonultam. Milyen kifizetést kérhetek és mi a teendő, ha kifizetést szeretnék kérni?

A sajátjogú nyugellátásban részesülő, illetve a nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag az alábbi kifizetési lehetőségek közül választhat:

1. Továbbra is pénztártag marad, az Alapszabályban meghatározott tagdíjat továbbra is fizeti, vagy a tagdíjat nem fizeti és az egyéni nyugdíjszámlán lévő összeg meghatározott részét:

 • egyösszegben kéri kifizetni
 • határozott idejű pénzügytechnikai járadék (választható időtartama legalább 5 év, de legfeljebb 40 év) vagy fix összegű (pénzkivonás) saját járadékszolgáltatásként kéri kifizetni

2. Megszünteti tagsági jogviszonyát és az egyéni nyugdíjszámlán lévő teljes összeget:

 • egyösszegben kéri kifizetni
 • határozott idejű pénzügytechnikai járadék (választható időtartama legalább 5 év, de legfeljebb 40 év) vagy fix összegű (pénzkivonás) saját járadékszolgáltatásként kéri kifizetni
 • vegyes szolgáltatásként kéri kifizetni (a számláján lévő összeg egy részét egyösszegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi fel)

Járadékszolgáltatás legalább 5000 Ft/hó összeggel indítható, havi, negyedéves, féléves gyakorisággal.

Kifizetés kizárólag a pénztártag azonosítását követően lehetséges. Amennyiben már előzőleg megtörtént a beazonosítása, abban az esetben elegendő beküldenie a megfelelő nyomtatványokat, iratokat Pénztárunk részére. (Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez).

Amennyiben még nem történt meg a beazonosítása, személyes megjelenés szükséges a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán (1138 Budapest Népfürdő u. 24-26.), vagy bármelyik Erste Bank fiókban.

Ha letelt a 10 év, vagy nyugdíjba vonultam automatikusan megszűnik a számlám?

Nem, kizárólag az Ön egyértelmű kérésére, a megfelelő dokumentumok beérkezését követően szüntethető meg a számla.

Már kértem részkifizetést a Pénztártól. Mikor kérhetek újra kifizetést?

A tagság megtartásával az utolsó kifizetéstől számított 3 év elteltével. A tagsági jogviszony megszüntetésével a 10 éves várakozási idő letelte után bármikor kérhet kifizetést.

10 év után kértem kifizetést, de nem telt el 3 év. Hogyan juthatok mégis pénzhez a számlámról?

Ilyen esetben kizárólag tagsági jogviszonyának megszüntetésével juthat pénzhez.

Ha a pénztártag a 10 év várakozási idő után nem nyugdíjasként kér kifizetést, a törvényi előírásoknak megfelelően a tőkerész egyéb jövedelemnek minősül és a pénztártagnak személyi jövedelemadót, illetve szociális hozzájárulási adót kell fizetnie. Jelenleg a tőke részt kifizetés esetén 15% személyi jövedelemadó (SZJA), valamint 13% szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) terheli. Az elért hozam viszont adómentesen felvehető.

A 15% SZJA-előleget a Pénztár vonja le, a 13% szociális hozzájárulási adót a pénztártag fizeti meg a kifizetést követően a Pénztár által megküldött jövedelemigazolás alapján.

Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja vagyok, de szeretnék egy másik pénztárba átlépni. Mi a teendő?

Átlépési szándékát annál a pénztárnál szükséges jeleznie, ahová át szeretne lépni. A befogadó pénztár fogja megkeresni pénztárunkat az átlépésével kapcsolatban. . Tájékoztatjuk, hogy más pénztárba történő átlépés esetén is Pénztárunknak el kell végezni a Pmt. szerinti azonosítását, melyet vagy az ügyfélszolgálati irodánkban, vagy bármelyik Erste bankfiókban személyesen lehet kezdeményezni.

Mennyi idő alatt történik meg a kifizetés?

A kifizetés legkésőbbi határideje, a Pénztár az egyösszegű kifizetéshez, illetve a járadékösszeg megállapításához szükséges dokumentumok hiánytalanvalamennyi dokumentum beérkezését követően maximum a 10. munkanapot tekinti az elszámolás fordulónapjának, kivéve, ha a pénztártag ennél későbbi időpontot jelöl meg (számlazárás, értékelés napja).

A kifizetés határideje:

 • Egyösszegű kifizetés esetén a fordulónapot követő 8. munkanap..
 • Járadékszolgáltatás esetén a Pénztár a kérelem beérkezését követő 30 napon belül, a fordulónap figyelembe vételével tájékoztatást ad a pénztártag által igényelt járadék induló összegéről, saját járadék esetében annak várható időtartamáról, és a folyósítás gyakoriságáról. Ha a tag ezt írásban elfogadja, a Pénztár a kézhezvételtől számított 30 napon belül megkezdi a járadék folyósítását. Ha a tag válasza a Pénztár tájékoztatásának kézhezvételétől számított 60 napig nem érkezik vissza, a tájékoztatást a Pénztár elfogadottnak tekinti és megkezdi a járadék folyósítását. Ezt követően a kifizetések határideje a gyakoriságnak megfelelő hónap, negyedév, félév első munkanapja.

Milyen költségei vannak a kifizetéseknek?

Minden kifizetésből fix 3000 Ft költséget vonunk le, valamint levonásra kerül az utalás vagy a postai kifizetés díja az alábbiak szerint.

Utalás esetén a levont költség (fix költség+ tranzakciós illeték) mértéke:

Fix költség

Tranzakciós illeték

Erste Bankban vezetett számla esetén

0 Ft

3 ezrelék, maximum 10000 Ft

Erste Bankon kívüli számla esetén

150 Ft

3 ezrelék, maximum 10000 Ft

Postai kifizetés esetén a levont költség mértéke: Tranzakciós illeték (3 ezrelék, maximum 10000 Ft) + az alábbi táblázatban szereplő postai költség.

Összeghatár

Díj

20.000 Ft-ig

661 Ft

40.000 Ft-ig

910 Ft

60.000 Ft-ig

1112 Ft

100.000 Ft-ig

1442 Ft

100.000 Ft felet és minden megkezdett 100.000 Ft után

1442 Ft + 1120Ft

TAGI KÖLCSÖN

Igényelhető tagi kölcsön a Pénztártól?

Igen, 3 év pénztári tagság eltelte után, a számlaegyenleg 30 %-a erejéig igényelhet.. A kölcsön futamideje 1 év, kamata a mindenkori jegybanki alapkamat+5 %. A kölcsönt a Tájékoztató és nyomtatvány a tagi kölcsön igényléshez dokumentumban található „Tagi kölcsön igénylő lap” benyújtásával lehet igényelni.

TAGI PORTÁL, EGYENLEGLEKÉRDEZÉS, TAGDÍJFIZETÉS

Mi a tagi portál?

A ’Tagi portál’ menüpontban érhető el az egyenleglekérdező és innen tölthetők le az adóbevalláshoz szükséges igazolás (2014. adóévtől kezdődően) és az éves számlaértesítő is. Továbbá akik igényelték az elektronikus iratküldő szolgáltatást, azoknak szintén ide kerülnek feltöltésre a dokumentumok, úgy, mint a tagsági okirat, adóigazolás, számlaértesítő és tagi kölcsönhöz kapcsolódó dokumentumok. Az egyéni dokumentumok eléréséhez, letöltéséhez regisztráció szükséges. Amennyiben már korábban regisztrált az egyéni számlaegyenleg lekérdezéshez, akkor a letöltéshez nincs más teendője, mint a bejelentkezést követően kiválasztani és letölteni a kívánt dokumentumot. Ha korábban nem volt hozzáférése, ide kattintva tud regisztrálni.

Hogyan kérdezhetem le az egyenlegemet?

Egyéni számlájának egyenlegét az alábbi módokon kérdezheti le:

 • Tagi portál: Az egyenleg lekérdezése regisztrációhoz regisztrációhoz kötött. Első belépéskor a tagi azonosító (nullák és kötőjel nélkül) és a születési dátum pontok nélküli megadása szükséges.
 • Automatikus telefonos egyenleglekérdező: 06-1-411-3200, 2-es menüpont.
  Adóazonosító jel és tagi azonosító megadása szükséges a lekérdezéshez.
 • Ügyfélszolgálati munkatársunktól : 06-1-411-3200, 1-es menüpont.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a honlapunkon, illetve a telefonos egyenleg lekérdezőben az adatok kéthetente kerülnek frissítésre. Munkatársaink azonban az utolsó ismert árfolyamon lévő legfrissebb egyenleget tudják közölni Önnel.

Mi a teendő, ha elfelejtettem a jelszavamat?

Amennyiben elfelejtette jelszavát a Tagi Portál belépési felületén lehetősége van tagi azonosítója megadásával új jelszót igényelni.

Mekkora a havi alaptagdíj mértéke a Pénztárnál? Hogyan fizethető a tagdíj?

Pénztárunknál a minimális havi tagdíj mértéke 10.000 Ft. A tagdíj fizetését az alábbi módokon teljesítheti:

 • Banki átutalással a következő számlaszámra: 11670009-03955300-70000008
  Kérjük, hogy a közlemény rovatban minden esetben szíveskedjen feltüntetni tagi azonosítóját, vagy adóazonosító jelét és nevét!
 • Csoportos beszedéssel: felhatalmazó nyilatkozat beküldése szükséges, mind a Pénztár felé (Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, módosítására vagy megszűntetésére), mind a számlavezető bankja felé.
 • Postai csekken: kérésére a Pénztár megküldi Önnek a befizetések célját szolgáló postai feladóvevényeket.
 • Bankkártyával a honlapunkon keresztül: eseti illetve rendszeres módon is fizetheti tagdíját, kényelmesen és díjmentesen betéti bankkártyával illetve hitelkártyával is.

Elfogyott a csekkem. Hogyan tudok igényelni?

Kérjük, hogy telefonos ügyfélszolgálatunkon (06-1-411-3200) vagy e-mailben (office@erstenyp.hu) jelezze erre vonatkozó kérését felénk. Kérjük, hogy értesítési címét minden esetben szíveskedjen megadni.

A befizetett tagdíj teljes egészében rákerül a számlámra?

Nem. A befizetett összeget Pénztárunk felosztja az Ön fedezeti számlája, és a Pénztár működési és likviditási tartaléka között. A tartalékok közötti megosztási arányai és elvei az éves befizetésre vetítve:

Fedezeti tartalék

Működési tartalék

Likviditási tartalék

0-10.000 Ft befizetésig

90,00%

10,00%

0,00%

10.001 Ft és 250.000 Ft éves befizetés közötti részre

94,00%

5,99%

0,01%

250.001 Ft és 500.000 Ft éves befizetés közötti részre

97,00%

3,00%

0,00%

500.001 Ft és 750.000 Ft éves befizetés közötti részre

98,00%

2,00%

0,00%

750.000 Ft éves befizetés feletti részre

99,50%

0,50%

0,00%

Az új belépők eltérő tagdíjfelosztása: A belépést követő első két hónapban a fentiekben meghatározott felosztáson túlmenően további összesen 4.000,- Ft 100%-ban a működési tartalékba kerül. Az ezt meghaladó tagdíjrészre a tartalékok közötti felosztás aránya érvényes.

CSOPORTOS BESZEDÉS

Csoportos beszedéssel mikor szedik be a havi tagdíjat?

Minden hónap 15. napján szedjük be a tagdíjat. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a következő munkanapon történik meg a beszedés.

Újra megkísérlik a beszedést, ha nem áll rendelkezésre elegendő összeg a bankszámlámon?

Nem, Pénztárunk csak havonta egyszer próbálja meg beszedni a tagdíjat. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő pénzösszeg a bankszámláján, akkor az elmaradt tagdíjat egyénileg (csekken vagy átutalással) tudja majd befizetni.

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓ RENDSZER

Mi a Választható Portfólió Rendszer?

Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár lehetőséget kíván nyújtani a felhalmozási időszakban lévő tagjai számára, hogy az egyéni számlákon elhelyezett megtakarításaik eltérő kockázatú és hozamú befektetési portfoliókban kerülhessenek elhelyezésre, a pénztártagok kizárólag egyéni döntése szerinti választással.

Mely portfóliók közül választhatok?

A választható portfoliókról az alábbi oldalon tájékozódhat:

Melyik portfóliót ajánlják?

A pénztártag egyéni döntése, hogy milyen kockázati hajlandósággal bír, melyik portfóliót választja. A tagoknak javasolt mérlegelni a portfólió kockázati szintjét és azt, hogy milyen időtávon gondolkodnak, gondolkodhatnak a megtakarításban.

Egyszerre több portfóliót is választhatok?

A pénztártag egy időpontban csak egy portfóliót választhat számlaegyenlege befektetése céljából.

Mikor válthatok portfóliót?

3 havonta váltható portfólió, a portfolió váltási igény csak az előző portfolióváltás fordulónapjától számított legalább 3 hónappal későbbi fordulónapra teljesíthető.

Milyen dátummal kerül át a befektetésem a választott portfólióba?

Választáskor a tag meghatározhatja a fordulónapot, amellyel át kíván térni a más összetételű befektetéshez. Az igényt legkésőbb a fordulónapot megelőző 10. munkanapig kell benyújtani. Az átsorolás a fordulónappal, mint értéknappal történik meg. Amennyiben a pénztártag 10 munkanapon belüli fordulónapot jelöl meg, a Pénztár ebben az esetben is a beérkezést követő 10. munkanapot tekinti fordulónapnak. Ha a tag nem határozza meg a fordulónapot, akkor a Pénztár a beérkezést követő 10. munkanapot tekinti fordulónapnak.

Ha a pénztártag portfolióváltó nyilatkozatában nem munkanapot jelöl meg fordulónapként, a Pénztár a megjelölt napot követő első munkanapot tekinti a váltás fordulónapjának.

A portfolió váltási igény csak az előző portfolióváltás fordulónapjától számított legalább 3 hónappal későbbi fordulónapra teljesíthető.

Hogyan tudom meg, hogy megtörtént-e a portfólióváltásom?

A Nyugdíjpénztár az érvényes portfólió-váltást a fordulónapot követő 20 munkanapon belül postai úton visszaigazolja.

Visszavonhatom a portfólió választó nyilatkozatomat?

Amennyiben a pénztártag a beküldött portfólió-váltási nyilatkozatát a fordulónapot megelőző 10. munkanap előtt írásban visszavonja, a Pénztár elfogadja a visszavonást, a portfólióváltást nem teljesíti, amiről a Pénztár a pénztártagot 20 munkanapon belül írásban értesíti.

Amennyiben a pénztártag a beküldött portfólió-váltási nyilatkozatát a fordulónapot megelőző 10. munkanap és a fordulónap közötti időszakban kívánja visszavonni, a Pénztár a visszavonást elutasítja, amiről írásban tájékoztatja a pénztártagot a fordulónapot követő 20 munkanapon belül, és egyben tájékoztatja a pénztártagot a következő portfólióváltás első lehetséges fordulónapjáról.

Milyen díja van a portfólióváltásnak?

A portfólióváltással összefüggő, pénztártagra terhelt költség az egyéni számlakövetelés egy ezreléke, ami azonban nem lehet magasabb 2.000 forintnál.

Hogyan választhatok portfóliót?

Az erre a célra alkalmazható „PORTFÓLIÓ VÁLASZTÓ NYILATKOZAT” eredeti példányban történő beküldése szükséges kitöltve és aláírva illetve Online is beküldheti nyilatkozatát Ügyfélkapu-reisztráció megléte esetén.

A nyilatkozat az alábbi helyeken érhető el:

ADÓKEDVEZMÉNY

Mekkora összegű adókedvezmény vehető igénybe abefizetések után?

Az önkéntes nyugdíjpénztári magánszemélyi illetve foglalkoztatói befizetések adókedvezményének mértéke 20%, maximum 150 000 Ft/év, amely összeget a személyi jövedelemadó-bevallásban tett rendelkezés alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a megjelölt pénztári egyéni számlára fog átutalni (Szja. Tv. 44/A §). Ez azt jelenti, hogy az átutalt adó-visszatérítés összege – költséglevonás nélkül – az Ön pénztári megtakarításait fogja gyarapítani.

Az önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári és önsegélyező pénztári befizetések adókedvezménye továbbra is összevonandó, az együttes adókedvezmény mértéke sem haladhatja meg az évi 150 000 Ft-ot.

Munkáltatói hozzájárulás után igénybe vehető-e adókedvezmény?

2019. január előtt nem lehetett nem volt rá lehetőség, de a jogszabályi módosításokat követően 2019. január 1-től az egyéni és a foglalkoztatói befizetésekre illetve a támogatói adományra is jár.

ADÓIGAZOLÁS, ÉVES SZÁMLAÉRTESÍTŐ

Mikor kapom meg az adóigazolást az egyéni befizetéseimről?

A rendelkezésre jogosító igazolás kiküldésének határideje a tárgyévet követő február 15. napja.

Mikor kapom meg az éves számlaértesítő levelet?

A egyéni számlaértesítő kiküldésének határideje a tárgyévet követő február 28. napja.

A kiküldést követően mindkét dokumentum letölthető a Tagi portál felületről.

TAGDÍJ NEM FIZETÉSE

Nem tudok/nem szeretnék tagdíjat fizetni. Mi történik az egyéni számlámmal?

Azon pénztártagok, akik nem fizetik meg a Nyugdíjpénztár Alapszabályában meghatározott havi 10.000 Ft alaptagdíjat, nem fizető pénztártagnak minősülnek.

A Nyugdíjpénztár a nem fizető pénztártatgoktól a tagdíj-nemfizető időszakban elért hozamból, a tagdíj-megnemfizetés kezdő időpontjától a tagdíj–nemfizetési időszak végéig tagdíj megnemfizetés miatti költséget számít fel, melynek mértéke a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési és likviditási tartalékra jutó hányada, maximum a minimálbér 5 százalékának megfelelő mértékű tagdíj működési és likviditási alapra jutó hányadával megegyező összeg. Ez a gyakorlatban maximum átlag havi 633 Ft, amennyiben a nem fizetési időszakban ennyi hozam keletkezik.

A pénztár akkor is jogosult az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást a teljes tárgyidőszaki hozam terhére – az egységes tagdíj működési és likviditási alapra jutó hányadának még meg nem fizetett része erejéig − alkalmazni, ha a pénztártag a tárgyidőszakra eső tagdíjat csak részben fizette meg.

A költséglevonás negyedévente történik.

Amennyiben a tárgynegyedévi hozam nem éri el a pénztár által levonható összeg mértékét, a pénztár nem jogosult a különbözetet érvényesíteni a korábbi negyedév, félév, illetve év hozama terhére. Amennyiben a pénztár a tárgynegyedévi hozama terhére nem tud elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást érvényesíteni a pénztártaggal szemben, akkor a pénztár az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást legfeljebb a tárgyidőszakot követő egy naptári év hozama terhére érvényesítheti. Az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonás során először a tárgyidőszakra vonatkozó hozamlevonás, majd ezt követően a korábbi időszakra vonatkozóan elmaradt hozamlevonások érvényesíthetőek.

ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS, AZONOSÍTÁS

Kinek és mikor szükséges személyesen beazonosítania magát?

A 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglaltak szerint a Pénztár részére is kötelező, hogy a Pénztártagokat, mint ügyfeleket átvilágítsa, azaz a beazonosításukat elvégezze és az azonosítás alapján adataikat rögzítse.

 • Pénztártagok azonosítása:
  Felhívjuk a Pénztártagok figyelmét, hogy amennyiben a személyes beazonosításuk a Pénztárnál korábban még nem történt meg, elegendő azt a következő kifizetés igénybe vétele előtt megtenni. A befizetéseket a Pénztár azonosítás hiányában is fogadja.
  Amennyiben tehát Ön most nem szeretne kifizetést a Pénztártól, abban az esetben most nincs teendője az azonosítással kapcsolatban.

Kérjük, hogy ha a személyes adataiban változás történt, szíveskedjen kitölteni és eljuttatni a Pénztár részére az Változásbejelentő nyomtatványt, melyet Ügyfélkapu-regisztráció megléte esetén akár Online is elküldhet.

ADATVÁLTOZÁS,- MÓDOSÍTÁS, KEDVEZMÉNYEZETT JELÖLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Megváltoztak az adataim. Hogyan, milyen formában kérhetem a módosítást?

A személyes adataiban változás jelzése írásban vagy Ügyfélkapu regisztráció esetében Online történhet. Kérjük szíveskedjen kitölteni és eljuttatni a Pénztár részére az Változásbejelentő nyomtatványt.

Kedvezményezett/ek-et szeretnék megadni az egyéni számlámhoz. Mi a teendő?

Kérjük, hogy kedvezményezett/ek megjelöléséhez szíveskedjen kitölteni és tanúk aláírásával ellátva eljuttatni a Pénztár részére Nyilatkozat kedvezményezett megjelöléséről nyomtatványt. A kedvezményezettek nyilvántartásba vételéről új tagsági okiratot küldünk Önnek.

Szeretném módosítani a kedvezményezett/ek személyét. Hogyan tehetem ezt meg?

Kérjük, hogy kedvezményezett/ek személyének módosításához szíveskedjen kitölteni, tanúkkal leigazoltatni és eljuttatni a Pénztár részére Nyilatkozat kedvezményezett megjelöléséről nyomtatványt. Az előzőleg berögzített kedvezményezett-jelölés hatálytalanná válik nyilvántartó rendszerünkben. A kedvezményezettek nyilvántartásba vételéről új tagsági okiratot küldünk Önnek.

Szeretném igénybe venni az elektronikus iratküldő szolgáltatást. Hogyan tehetem ezt meg?

A pénztártag a Nyilatkozat elektronikus iratküldés igénylésről illetve módosításról elnevezésű nyomtatványon, valamint rögzített vonalon telefonon, vagy postai vagy elektronikus levélben megküldött nyilatkozatban, vagy a Pénztár vagy a tagszervező partnere által működtetett elektronikus alkalmazásban kérheti a Pénztártól, hogy a Pénztár a részére átadandó dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat elektronikus iratként küldje meg részére.

Elektronikus irat: olyan bizonylat, amely megfelel az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló illetve az elektronikus aláírásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

A Pénztár a www.erstenyugdijpenztar.hu „Tagi portál” felületén jeleníti meg az elektronikus iratokat. Az irat Tagi portálra történő feltöltéséről a megadott e-mail címre a Pénztár értesítést küld a pénztártagnak. Ha az igénylést követően az e-mail címe megváltozik, akkor Nyilatkozat elektronikus iratküldés igénylésről illetve módosításról  elnevezésű nyomtatványon, illetve rögzített vonalon telefonon, vagy postai vagy elektronikus levélben megküldött nyilatkozatban, vagy a Pénztár vagy a tagszervező partnere által működtetett elektronikus alkalmazásban kérheti annak módosítását.

Az elektronikus úton küldött iratok a kiküldéstől számított 2. munkanapon kézbesítettnek tekintendők. Az elektronikus iratként küldött leveleket a pénztártag eseti, indokolt (rendszerhiba, szolgáltatói hiba) kérésére a Pénztár postai úton is kézbesíti.

Szeretném újra postai úton kapni a dokumentumokat, mi a teendőm?

Ha már nem szeretné, hogy az Önnek címzett dokumentumokat, értesítőket a Tagi portál fiókjába töltse fel a Pénztár, akkor visszavonhatja nyilatkozatát a Nyilatkozat elektronikus iratküldés visszavonásáról elnevezésű nyomtatványon, illetve rögzített vonalon telefonon, vagy postai vagy elektronikus levélben megküldött nyilatkozatban, vagy a Pénztár vagy a tagszervező partnere által működtetett elektronikus alkalmazásban kérheti annak visszavonását.