Milyen költségek kerülnek levonásra a befizetésemből?

A pénztártag által befizetett havi vagy eseti tagdíj három tartalékba kerül:

 • Fedezeti tartalék (ez az egyéni számla)
 • Működési tartalék
 • Likviditási tartalék

A belépést követő első két hónapban a lent meghatározott felosztáson túlmenően további összesen 4.000,- Ft 100%-ban a működési tartalékba kerül. Az ezt meghaladó tagdíjrészre a tartalékok közötti felosztás aránya érvényes.

Az éves befizetés az alábbi arányok szerint kerül felosztásra:

Fedezeti tartalék

Működési tartalék

Likviditási tartalék

0-10.000 Ft befizetésig

90,00%

10,00%

0,00%

10.001 Ft és 250.000 Ft éves befizetés közötti részre

94,00%

5,99%

0,01%

250.001 Ft és 500.000 Ft éves befizetés közötti részre

97,00%

3,00%

0,00%

500.001 Ft és 750.000 Ft éves befizetés közötti részre

98,00%

2,00%

0,00%

750.001 Ft éves befizetés feletti részre

99,50%

0,50%

0,00%

Hogyan tudom felhasználni a megtakarításomat??

A nyugdíjpénztári megtakarítás összegének (illetve részösszegének) felvételére 10 éves tagsági jogviszony letelte után van lehetőség.

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény szerinti nyugdíjkorhatár betöltését követően a Pénztár nyugdíjszolgáltatás jogcímen fizeti ki az egyéni számlakövetelés összegét, amely 10 éves tagsági jogviszony után adómentes. A nyugdíjkorhatár betöltése után, a 10 éves tagsági jogviszony letelte előtt is hozzájuthat a követeléséhez a pénztártag, de ebben az esetben a kifizetett tőke összege adóköteles jövedelem lesz.

Az önkéntes nyugdíjpénztár tagjai az alábbi szolgáltatások közül választhatnak:

10 éves tagsági jogviszony elérése esetén választható szolgáltatások

Az önkéntes nyugdíjpénztárból kilépni, vagy a nyugdíjba vonulást megelőzően a felhalmozott összeggel rendelkezni legkorábban a tagság 10. évét követően lehetséges:

 • az addig felhalmozott hozam adómentesen felvehető
 • a befizetett tőke részben vagy egészben történő felvétele azonban személyi jövedelemadó, valamint szociális hozzájárulási adó megfizetésével jár.

Nyugdíjszolgáltatások

Nyugdíjszolgáltatásra jogosult, aki

– a nyugdíjkorhatárt betöltötte

vagy

az alábbi ellátások valamelyikében részesül:

 • öregségi nyugdíj
 • korhatár előtti ellátás
 • szolgálati járandóság
 • balettművészeti életjáradék
 • átmeneti bányászjáradék
 • rokkantsági ellátás
 • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély
 • növelt összegű öregségi járadék
 • munkaképtelenségi járadék
 • nyugdíj előtti álláskeresési segély
 • a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül.

A nyugdíjjogosultság, illetve nyugdíjkorhatár elérésekor a felhalmozott megtakarítás akkor vehető fel adó- és járulékmentesen, ha a pénztártag 2012. december 31. előtt lépett be, és rendelkezik 3 éves tagviszonnyal, vagy 2012. december 31. után lépett be a pénztárba és rendelkezik 10 éves tagsági jogviszonnyal:

A Pénztár a tagjai részére – választásuktól függően – a következő nyugdíjszolgáltatásokat nyújtja:

 • egyösszegű kifizetés,
 • határozott idejű pénzügytechnikai járadék vagy fix összegű (pénzkivonás) saját járadékszolgáltatás,
 • vegyes szolgáltatás, amely szolgáltatás egy egyösszegű kifizetésből, és a fennmaradó egyenleg járadékszolgáltatásából áll.
 • Járadék típusú nyugdíjszolgáltatás kalkulátor

A szolgáltatások nyújtásának részletes szabályait a Pénztár Szolgáltatási és Elszámolási szabályzata tartalmazza.

A munkaképességét legalább 50%-ban elvesztő, vagy 40%-os egészségkárosodást elszenvedett pénztártag, ha állapotában egy évig nem várható javulás a 10 éves várakozási idő letelte előtt átviheti az egyéni számláján lévő összeget önkéntes pénztárból egészség- és önsegélyező pénztárba.

Hogyan igényelhető a kiválasztott szolgáltatás?

A letölthető nyomtatványok között elérhetők az adott szolgáltatás igényléséhez szükséges formanyomtatványok, amelyek részletesen tartalmazzák az igényléshez csatolandó dokumentumokat, továbbá az ügyfél-átvilágítási kötelezettségről szóló tájékoztatót.

Ha  rendelkezik Ügyfélkapu-regisztrációval, akkor szolgáltatási igényét online is benyújthatja. Az Online ügyintézés oldalon (valamint a letölthető nyomtatványok között) megtalálja a gépen kitölthető (írható pdf formátumú) nyomtatványokat, valamint a folyamatot.

Hogyan követhetem nyomon a számlaforgalmam alakulását?

Minden Pénztártagunknak lehetősége van egyéni számlaforgalmát rendszeresen ellenőrizni. Ezt kétféle módon teheti meg regisztrációt követően: