A Nyugdíjpénztár létrehozott egy visszaélés bejelentő szabályzatot, melynek célja, hogy szabályozza a belső visszaélés bejelentő rendszer működését és használatát, valamint a bejelentések kezelésének szabályait.

Jelen szabályzat hatálya kitejed

a) aPénztár által foglalkoztatottakra,

b) arra a foglalkoztatottra, akinek a Pénztárnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,

c) a Pénztárral foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személyre, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

d) az egyéni vállalkozóra, az egyéni cégre, ha a Pénztárral szerződéses kapcsolatban áll,

e) a Pénztár tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személyre, valamint a Pénztár ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személyre, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

f) a Pénztár szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személyre,

g) a Pénztárnál tevékenységet végző gyakornokra és önkéntesre,

h) a Pénztárral az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személyre, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,

i) arra a személyre, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Pénztárral megszűnt.

Az utasítás teljes terjedelmeben itt olvasható.