Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár fenntarthatósági nyilatkozat

A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete (továbbiakban: „Rendelet”) értelmében, tevékenységeik jellegétől függően a Rendelet hatálya alá tartozó pénzügyi piaci szereplőknek, amennyiben pénzügyi termékeket állítanak elő nyilatkozniuk kell a befektetési döntéshozatal során alkalmazandó fenntarthatósági kockázatok integrálásáról, a fenntarthatóság szempontjából káros hatások figyelembe vételéről, a fenntartható befektetési célokról, vagy a környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdításáról. Ezen információkat a nevezett pénzügyi piaci szereplőknek meg kell jeleníteniük weboldalukon, valamint befektetési érintettség esetén befektetési politikáikban.

A befektetési termékek fenntarthatósági irányelveknek való megfelelésnél figyelembe vesszük a környezeti, társadalmi szempontokat befektetési elemzésünkben, a az irányítási és a döntéshozatali eljárásainkban. A folyamatok során meghatározott célunk, hogy az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljait szem előtt tartva végezzük tevékenységünket. E célok valamennyi esetben tükröződnek operatív működésünk során. Ennek megfelelően integráció szempontjából a megfelelés négy szintjét különböztetjük meg a befektetési termékekben:

  • „alacsony szint”: a termék eleget tesz a Rendelet által irányzott és a nemzetközi szabványokban megjelenő minimum standardoknak, az Erste Group fenntarthatósági politikáinak,
  • „közepes szint”: a termék eleget tesz a Rendelet által irányzott és a nemzetközi szabványokban megjelenő standardoknak, az Erste Group fenntarthatósági politikáinak, valamint figyelembe veszi a környezeti és társadalmi szempontokat, hatásokat,
  • „magas szint”: a termék teljes mértékben megfelel a Rendelet által irányzott és a nemzetközi szabványokban foglalt legmagasabb színvonalú standardoknak, teljes mértékben tükrözi az Erste Group fenntarthatósági elveit, kiterjesztően veszi figyelembe a környezeti és társadalmi szinten megfogalmazott szempontokat, az nemzetközi szinten megjelenő fenntarthatósági normákat,
  • „nem meghatározható szint”: Mivel a Nyugdíjpénztár direkt vagyonkezelést nem végez, hanem a szerződéses partnere látja el a vagyonkezelési tevékenységet, a terméknek a fenntarthatósági elvekre gyakorolt hatásai a Nyugdíjpénztár számára nem ismertek, környezeti és társadalmi szempontokra gyakorolt hatása nem beazonosított.

Eszközök

Megfelelés szintje

Likvid eszközök

házipénztár: forint- és valutapénztár;

alacsony

pénzforgalmi számla

alacsony

befektetési számla;

alacsony

lekötött forint vagy nem forint betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg

alacsony

Repó (fordított repó) ügyletek

alacsony

Magyar forintban vagy nem forintban kibocsájtott állampapír jellegű befektetések

magyar állampapír,

alacsony

értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal,

alacsony

Külföldi állampapír jellegű befektetések

külföldi állampapír,

alacsony

értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal,

alacsony

Gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,

nem meghatározható szint

külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

nem meghatározható szint

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvényt tartalmazó befektetési alap jegye,

alacsony

Külföldi állampapír jellegű befektetéseket tartalmazó kötvényalapok befektetési jegye

alacsony

Hitelintézeti kötvények

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,

alacsony

külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,

alacsony

Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,

alacsony

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény,

alacsony

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél,

alacsony

Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél

alacsony

Kockázati tőke alap

0,0%

Magyar részvények

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya

nem meghatározható szint

Magyar részvényeket tartalmazó részvényalapok befektetési jegye

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya

nem meghatározható szint


Külföldi részvényeket tartalmazó részvényalapok befektetési jegye

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, fejlett piaci, nyilvánosan forgalomba hozott globális részvényeket tartalmazó részvényalap befektetési jegye,

nem meghatározható szint

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Európában kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott ilyen részvényeket tartalmazó részvényalap befektetési jegye,

nem meghatározható szint

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Közép-Kelet Európában kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott ilyen részvényeket tartalmazó részvényalap befektetési jegye,

nem meghatározható szint

Tőzsdére vagy más feltörekvő értékpapírpiacra bevezetett, nyilvánosan forgalomba hozott ilyen részvényeket tartalmazó részvényalap befektetési jegye,

nem meghatározható szint

Tőzsdére vagy más értékpapírpiacra bevezetett, nyilvánosan forgalomba hozott egyéb részvényeket tartalmazó részvényalap befektetési jegye,

nem meghatározható szint

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, fejlett piaci, nyilvánosan forgalomba hozott globális részvény,

nem meghatározható szint

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Európában kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény,

nem meghatározható szint

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Közép-Kelet Európában kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény,

nem meghatározható szint

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, feltörekvő piacokon kibocsájtott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény,

nem meghatározható szint

Magyarországon bejegyzett, forintban vagy nem forintban kibocsájtott ingatlanbefektetési alap

alacsony

Tagi kölcsön

alacsony

Ezen befektetési politikának szabályait kell alkalmazni az összes befektetési termékre, amelyet a Nyugdíjpénztárral szerződésben álló Vagyonkezelő az ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár érdekében kezel, valamint a Vagyonkezelőnek önállóan is meg kell felelnie a Rendeletben rögzített, fenntarthatósági irányvonalaknak. A fenntartható befektetési termékek instrumentumainak nem szabad megsértenie a társadalmi és a vállalatirányítási kizárási kritériumait.