Tevékenység

Mozgási funkcióban sérült személyek

Látási funkcióban sérült személyek

Hallási funkcióban sérült személyek

Személyes ügyfélszolgálat, EBH Bankfiók

Épületbe történő bejutás

Akadálymentes fiókban biztosított és munkatársak által segített

Munkatársak által segített

Biztosított

Személyes ügyfélszolgálat, EBH Bankfiók

Információ kérés

Biztosított

Szóbeli információ: biztosított
Írásbeli információ: részlegesen biztosított

Szóbeli információ: részlegesen biztosított
Írásbeli információ: biztosított

Személyes ügyfélszolgálat, EBH Bankfiók

Szolgáltatás igénybevétele

Részben biztosított.Ha az ügyfél nem képes írni, akkor tanúk által aláírt hitelesítési záradék szükséges, vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, ami felhatalmaz a banktitok megismerésére.

Biztosított Az ügyintéző két külső ügyleti tanú jelenlétében felolvassa a Belépési nyilatkozatot, Alapszabályt, Befektetési politikát, és annak a megtörténtét a Belépési nyilatkozaton, az aláírást megelőzően rögzíti.

Részben biztosított bizonyos EBH Bankfiókokban indukciós hurok rendelkezésre áll

Telefonos ügyfélszolgálat

Információ kérés

Teljes körűen biztosított

Teljes körűen biztosított

Nem biztosított

Telefonos ügyfélszolgálat

Szolgáltatás igénybevétele

Teljes körűen biztosított

Teljes körűen biztosított

Nem biztosított

Honlap

Információ kérés

Teljes körűen biztosított

Nem biztosított

Nem biztosított

Honlap

Szolgáltatás igénybevétele

Teljes körűen biztosított

Részben biztosított (magas kontrasztú megjelenítés, karakterméret növelés)

Nem biztosított

Mobil applikáció

Információ kérés

Teljes körűen biztosított

Részben biztosított (amennyiben a mobilkészülék rendelkezik "kisegítő funkciókkal")

Biztosított

Mobil applikáció

Szolgáltatás igénybevétele

Teljes körűen biztosított

Részben biztosított (amennyiben a mobilkészülék rendelkezik "kisegítő funkciókkal")

Biztosított