Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjaként Ön döntheti el, hogy a négy különböző portfólió közül melyikbe fekteti megtakarítását.

Mindegyik portfóliónak más az összetétele, ezáltal eltérő a kockázati besorolásuk is. Pénztártagjaink szabadon választhatnak saját kockázatérzékenységüknek és hozamelvárásuknak megfelelően.

Fontos kiemelni, hogy bármelyik portfóliót is választja, a befektetési piac változása, illetve a világgazdasági helyzet jelentősen befolyásolják a befektetési árfolyamokat. Az átmeneti negatív változások, hosszútávon nem érzékelhetőek, de a lehetőség adott arra, hogy változtasson a portfólióján.

Kiszamithato_portfolio

Kinek ajánlott?

Akik alacsony kockázatot kívánnak vállalni, vagy rövidebb futamidőben gondolkodnak.

Futamidő

Az átlag hátralévő futamidő 3-3,3 év, vagyis azoknak érdemes választani, akik 5 éven belül szeretnék kivenni a megtakarításukat, illetve abban az esetben, ha a pénztártag megvárja a nyugdíjkorhatárt, akkor az 55-65 éves korosztálynak javasolt.

A Nyugdíjpénztár a „Kiszámítható” portfólió 81%-át összevontan nagyon alacsony kockázatú eszközökbe, magyar állampapírba és olyan értékpapírba kívánja fektetni, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal, oly módon, hogy háromnegyedrészt 1 éven belüli lejáratú, illetve egy negyedrészt hosszú távú állampapírba. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az alacsony kockázat alacsonyabb hozamot is ígér a portfóliót választók számára. A magyar állampapír mellett 5%-ot külföldi állampapírba és további 5%-ot külföldi vállalati kötvénybe kívánja befektetni a Pénztár. A Nyugdíjpénztár nem támogatja a direkt ingatlanvásárlást, mint befektetést, azonban az ingatlanban rejlő értéknövekményt szeretné kihasználni a pénztártagok számára, ezért a portfólió 9% ingatlan befektetési jegyet tartalmaz, melynek kockázati szintje jelenleg közepes, hiszen az ingatlanok mellett jelentős állampapír-állományt is tartalmaz. A portfólióban nem cél az, hogy a Vagyonkezelő betéti számlán tartson magasabb arányú összeget, azonban lehetőség van arra, hogy megfelelő kamat esetén a Vagyonkezelő betétet kössön le.

Bazis_portfolio

Kinek ajánlott?

Akik nyitottak közepes kockázatot vállalni, vagy középtávú futamidőben gondolkodnak.

Futamidő

Azoknak ajánljuk, akik 10 éven belül szeretnék kivenni a megtakarításukat, vagy ennél hosszabb távú befektetésben gondolkodnak, azonban konzervatív, közepes kockázatvállalási attitűddel rendelkeznek. Életkor szempontjából a 40 és 55 év között lévő pénztártagoknak javasoljuk.

A „Bázis” portfólió egy közepes kockázatú, inkább konzervatív befektetési összetételt képvisel. Ez a portfólió azonos a Nyugdíjpénztár elmúlt években a teljes fedezeti portfólióra használt irányelveivel, és az inflációhoz képest nagyon kedvező hozamot termelt az elmúlt években. A portfólió célarány szerint 50%-ban magyar állampapírt tartalmaz, 5%-ban Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelet. A Vagyonkezelőnek itt is megvan a lehetősége arra, hogy megfelelő kamat esetén lekötött betétet válasszon, de a portfóliónak itt sem célja a pénzeszközök folyószámlán tartása. A Nyugdíjpénztár felvette a portfólióba 5% célaránnyal a külföldi vállalati kötvényeket, illetve szintén 5%-kal a külföldi állampapírokat, melyek kockázati szintje közepes.A portfólió kockázati szintjét az összesen 26% részvény növeli, melyből 5% magyar részvény, melynek referenciaindexe a BUX index, 4% globális részvény, 2% európai részvény, 4% Közép-kelet európai részvény és 8,5% feltörekvő piaci részvény, illetve 2,5% egyéb külföldi részvény. A Nyugdíjpénztár nem támogatja a direkt ingatlanvásárlást, mint befektetést, mert magasabb kockázattal és költséggel járna, azonban az ingatlanban rejlő értéknövekményt szeretné kihasználni a pénztártagok számára, ezért a portfólió 9% ingatlan befektetési jegyet tartalmaz, melynek kockázati szintje jelenleg közepes, hiszen az ingatlanok mellett jelentős állampapír-állományt is tartalmaz. Fontos tudni, hogy ingatlan befektetési jegyek költsége magasabb, mint a vagyonkezelői díj, azonban alacsonyabb, mint a közvetlen ingatlan-befektetéssel felmerülő költségek, és a díjkülönbözetnél magasabb hozamprémiumot ígér az állampapír-befektetésekhez képest. A kockázati szintet csökkenti az is, hogy nem egy egyedi eszköz kockázatát viseli a Nyugdíjpénztár, hanem egy sok elemből álló diverzifikált portfólióét. A Vagyonkezelőnek megvan a lehetősége arra, hogy a nem forintban kibocsátott eszközöket határidős ügyletekkel fedezze, csökkentve a devizakockázatot.

Lendulet_portfolio

Kinek ajánlott?

Akik tudatosan vállalnak magasabb kockázatot, vagy hosszú távon gondolkodnak.

Futamidő

Azoknak ajánlott, akik 10 évnél hosszabb megtakarításban gondolkodnak, vagyis a 20-40 év közötti korosztályhoz tartoznak, akiknek még legalább 20-25 év van hátra a nyugdíjjogosultság megszerzéséig.

A „Lendület” portfólió a magasabb hozam reményében magasabb kockázatot is hordoz magában, hiszen a portfólió összevontan csak 30% magyar állampapírt tartalmaz, valamint 5% Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelet; összevontan 26 százalékponttal kevesebbet, mint a „Bázis” portfólió. A Vagyonkezelő – az előző két portfólióhoz hasonlóan -, megfelelő kamat esetén, köthet le betéteket, azonban itt sem cél a pénzeszközök folyószámlán tartása.
Ebben a portfólióban is szerepel a külföldi vállalati kötvény 5% célaránnyal, illetve külföldi állampapírok szintén 5%-kal.
A portfólió kockázati szintjét, és egyben a hozam iránti elvárást is növeli 7% magyar részvény, illetve összesen 39% külföldi részvény (10% globális részvény, 4% európai részvény, 8% Közép-kelet európai részvény, 13% feltörekvő piaci részvény és 4% egyéb külföldi részvény).
A portfólió 9% ingatlan befektetési jegyet tartalmaz, melynek kockázati szintje jelenleg közepes, hiszen az ingatlanok mellett jelentős állampapír-állományt is tartalmaz.
Ennél a portfóliónál is fontos információ, hogy ingatlan befektetési jegyek költsége magasabb, mint a vagyonkezelői díj, azonban alacsonyabb, mint a közvetlen ingatlan-befektetéssel felmerülő költségek, és a díjkülönbözetnél magasabb hozamprémiumot ígér az állampapír-befektetésekhez képest. A kockázati szintet csökkenti az is, hogy nem egy egyedi eszköz kockázatát viseli a Nyugdíjpénztár, hanem egy sok elemből álló diverzifikált portfólióét.
A Vagyonkezelő itt is dönthet úgy, hogy a nem forintban kibocsátott eszközöket határidős ügyletekkel fedezi, csökkentve a devizakockázatot.

Trend portfólió

Kinek ajánlott?

Aki a jövőbe kíván fektetni, vagyis magasabb kockázat mellett, magasabb hozam reményében olyan befektetési formákat támogat, amelyek kiemelten profitálhatnak a várhatóan hosszabb távon fennmaradó gazdasági-társadalmi folyamatokból, megatrendekből (mint például a technológia fejlődése, a demográfiai változások, a fenntarthatóság, környezettudatosság hangsúlyosabbá válása, a feltörekvő piacok felzárkózása).

Futamidő

Azoknak ajánlott, akik 15 évnél hosszabb megtakarításban gondolkodnak, vagyis a 20-40 év közötti korosztályhoz tartoznak, akiknek még legalább 20-25 év van hátra a nyugdíjjogosultság megszerzéséig.

A „Trend” portfólió a magasabb hozam reményében magasabb kockázatot is hordoz magában, hiszen a portfólió összevontan mindössze csak 20% magyar állampapírt tartalmaz, miközben a részvények aránya 70%. A Vagyonkezelő – az előző két portfólióhoz hasonlóan -, megfelelő kamat esetén, köthet le betéteket, azonban itt sem cél a pénzeszközök folyószámlán tartása.Ebben a portfólióban is szerepel a külföldi vállalati kötvény 5% célaránnyal, illetve külföldi állampapírok szintén 5%-kal.A Vagyonkezelő itt is dönthet úgy, hogy a nem forintban kibocsátott eszközöket határidős ügyletekkel fedezi, csökkentve a devizakockázatot.

Legfontosabb információk a rendszerrel kapcsolatosan

  • Leggyakrabban 3 havonta lehet portfóliót váltani, az erre a célra készített nyomtatvány kitöltésével és a Nyugdíjpénztárhoz történő beküldésével.
  • A pénztártag egy időpontban csak egy portfóliót választhat számlaegyenlege befektetése céljából, vagyis a megtakarítását nem oszthatja meg a portfóliók között.
  • Választáskor a pénztártag meghatározhatja a fordulónapot, amellyel át kíván térni a más összetételű befektetéshez. Az igényt legkésőbb a fordulónapot megelőző 10. munkanapig kell benyújtani. Az átsorolás a fordulónappal, mint értéknappal történik meg. Amennyiben a pénztártag 10 munkanapon belüli fordulónapot jelöl meg, a Pénztár ebben az esetben is a beérkezést követő 10. munkanapot tekinti fordulónapnak. Ha a tag nem határozza meg a fordulónapot, akkor a Pénztár a beérkezést követő 10. munkanapot tekinti fordulónapnak. A Nyugdíjpénztár az érvényes portfólió-váltást a fordulónapot követő 20 munkanapon belül postai úton visszaigazolja. A beérkezés időpontjának a Pénztár által a formanyomtatványra helyezett iktatás dátumát kell tekinteni.
  • Az egyedi portfólióváltással összefüggő, pénztártagra terhelt költség az egyéni számlakövetelés egy ezreléke, ami azonban nem lehet magasabb 2.000 forintnál.

Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár az MNB H-EN-IV-9/2015 számú határozata alapján működteti Választható portfólió rendszerét.
A részletes szabályozást az MNB által elfogadott Szabályzat tartalmazza.

Az új belépő pénztártagok a belépési nyilatkozaton választhatnak portfóliót. A későbbiekben választásukat a portfólió választó nyilatkozat benyújtásával módosíthatják.

Jelen oldal olyan adatokat, előrejelzéseket, információkat tartalmaz, amelyeket a dokumentum készítői megbízhatónak és fontosnak tartanak, mindazonáltal a tájékoztatásban rögzítettek teljességével és pontosságával kapcsolatban az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár semmilyen felelősséget nem vállal, az elemzésekkel és tájékoztatásokkal kapcsolatosan közvetetten sem tehető felelőssé. A tájékoztatásokban, a Befektetési Irányelvekben, Befektetési Politikában, valamint a jelen tájékoztatóban szereplő információkra, véleményekre és előrejelzésekre a gazdasági és piaci viszonyok változása közvetlenül és közvetetten is hatással lehet.

A Magyar Nemzeti Bank 12/2016. (XII.1.) számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak választható protfóliós rendszerének kialakításáról, működtetéséről