Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár elkötelezett a fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőségének megteremtése mellett a nyugdíjpénztári szolgáltatások igénybevétele terén. Ezért minden lehetséges és ésszerű eszköz alkalmazásával törekszik arra, hogy a társadalomban fogyatékkal élők csoportjai a fogyatékossággal nem érintett pénztártagokkal azonos minőségű, de speciális igényeikhez igazodó szolgáltatásban részesülhessenek.

A Nyugdíjpénztár figyelembe veszi, hogy valamely pénzügyi szolgáltatás igénybevétele érdekében a fogyatékkal élők – a fogyatékosság jellege és mértéke szerint – milyen különleges elbánásban kell, hogy részesüljenek, hogy az számukra minél kevésbé igényeljen többlet erőfeszítést a nem fogyatékkal élő ügyfelekhez képest; és az ügyfelekkel együttműködve törekszik a személyes igényeknek leginkább megfelelő megoldások megtalálására.

A Magyar Nemzeti Bank 4/2017. (III.13.) számú ajánlása alapján a fogyatékkal élő ügyfelek tájékoztatására létrehoztuk a