Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

Választható portfólió rendszer

 

Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjaként Ön döntheti el, hogy három különböző portfólió közül melyikbe fekteti megtakarítását.

A pénztártagok az alábbi három befektetési konstrukció közül választhatnak (rövid bemutatás)

VPR_image_kiszamithato VPR_image_bazis VPR_image_lendulet
Kiszámítható portfólió Bázis portfólió Lendület portfólió
Magas állampapíraránnyal rendelkező, alacsony kockázatú, rövid futamidejű portfólió. Közepes kockázatú, közepes futamidejű portfolió. Magasabb részvényaránnyal és magasabb kockázattal rendelkező portfólió, hosszabb futamidő.

A három választható portfólióban szereplő instrumentumokat az alábbi indexeken keresztül ismerhetjük meg a legjobban, a lenti grafikonon bemutatjuk az indexek 2016. évi teljesítményét.

Indexek telejsítménye 2016


A MAX index az egy évnél hosszabb futamidejű magyar állampapírok piaci volumennel súlyozott hozamindexe.

Az RMAX index 3-12 hónap közötti futamidejű magyar állampapírok árfolyamának változását mutatja.

A CMAX index 3 hónapnál hosszabb futamidejű magyar állampapírok árfolyamának változását mutatja.

A BIX index a hazai ingatlan befektetési alapok egy jegyre jutó nettó eszközértékének átlagos árfolyam-alakulását bemutató, az alapok méretével súlyozott indexe.

A BUX index a Budapesti Értéktőzsde leglikvidebb magyar tőzsdei részvényeknek a kibocsátási volumennel súlyozott indexe.

A CETOP20 index a közép-európai régió 20 legjelentősebb részvényeinek árfolyamváltozását mutatja.

A DJEU50 index az 50 legfontosabb európai fejlett piaci részvény tőkepiaci kapitalizációjával súlyozott indexe.

Az MSCI World index a globális nemzetközi, a világ fejlett piacainak részvényeit tartalmazza.

A Morningstar Emerging Market Corporate Bond Index, vállalati kötvényeket tartalmazó ETF.

2017. október 1-jétől az alábbi indexekkel bővültek a portfoliók:

A CECE Compisit index EUR, amely Közép-kelet európai részvényeket tartalmaz.

Az MSCI Emerging index, a feltörekvő piacok részvényindexe.

illetve a CETOP20 index kikerült a portfolióbókból.


Legfontosabb információk a rendszerrel kapcsolatosan

  • Leggyakrabban 3 havonta lehet portfóliót váltani, az erre a célra készített nyomtatvány kitöltésével és a Nyugdíjpénztárhoz történő beküldésével.
  • A pénztártag egy időpontban csak egy portfóliót választhat számlaegyenlege befektetése céljából, vagyis a megtakarítását nem oszthatja meg a portfóliók között.
  • Választáskor a pénztártag meghatározhatja a fordulónapot, amellyel át kíván térni a más összetételű befektetéshez. Az igényt legkésőbb a fordulónapot megelőző 10. munkanapig kell benyújtani. Az átsorolás a fordulónappal, mint értéknappal történik meg. Amennyiben a pénztártag 10 munkanapon belüli fordulónapot jelöl meg, a Pénztár ebben az esetben is a beérkezést követő 10. munkanapot tekinti fordulónapnak. Ha a tag nem határozza meg a fordulónapot, akkor a Pénztár a beérkezést követő 10. munkanapot tekinti fordulónapnak. A Nyugdíjpénztár az érvényes portfólió-váltást a fordulónapot követő 20 munkanapon belül postai úton visszaigazolja. A beérkezés időpontjának a Pénztár által a formanyomtatványra helyezett iktatás dátumát kell tekinteni.
  • Az egyedi portfólióváltással összefüggő, pénztártagra terhelt költség az egyéni számlakövetelés egy ezreléke, ami azonban nem lehet magasabb 2.000 forintnál.

Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár az MNB H-EN-IV-9/2015 számú határozata alapján működteti Választható portfólió rendszerét.
A részletes szabályozást az MNB által elfogadott Szabályzat tartalmazza.

Az új belépő pénztártagok a belépési nyilatkozaton választhatnak portfóliót. A későbbiekben választásukat a portfólió választó nyilatkozat benyújtásával módosíthatják.

Jelen oldal olyan adatokat, előrejelzéseket, információkat tartalmaz, amelyeket a dokumentum készítői megbízhatónak és fontosnak tartanak, mindazonáltal a tájékoztatásban rögzítettek teljességével és pontosságával kapcsolatban az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár semmilyen felelősséget nem vállal, az elemzésekkel és tájékoztatásokkal kapcsolatosan közvetetten sem tehető felelőssé. A tájékoztatásokban, a Befektetési Irányelvekben, Befektetési Politikában, valamint a jelen tájékoztatóban szereplő információkra, véleményekre és előrejelzésekre a gazdasági és piaci viszonyok változása közvetlenül és közvetetten is hatással lehet.

A Magyar Nemzeti Bank 12/2016. (XII.1.) számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak választható protfóliós rendszerének kialakításáról, működtetéséről