Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL, PANASZBENYÚJTÁSI LEHETŐSÉGEK

1. A Nyugdíjpénztárnál

Szóbeli panasz esetén:

  • személyesen az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálati irodájába (cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., hétfőn 8 órától 18 óráig, keddtől-péntekig: 8-16 óráig,
  • telefonon (telefonszám: +36-1 411-3200); hétfőn 8 órától 20 óráig, keddtől-péntekig: 8-16 óráig.

Írásbeli panasz esetén:

  • személyesen vagy a panaszos által megírt és más által átadott irat útján az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálati irodáján (cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., hétfőn 8 órától 18 óráig keddtől-péntekig: 8 órától 16 óráig),
  • levélben postai úton (cím: Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálat 1385 Budapest, Pf: 846 címre),
  • faxon (fax száma: +36-1 411-2140)
  • elektronikus levélben (e-mail cím:; a Nyugdíjpénztár az ügyfelek biztonsága érdekében elektronikus levél útján kizárólag pénztártitkot nem tartalmazó, általános választ tud adni)

A pénztártag eljárhat meghatalmazott útján. Amennyiben a pénztártag meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Meghatalmazás minta itt érhető el.

A panasz benyújtható a Magyar Nemzeti Bank honlapján elérhető formanyomtatványon is, melyet itt lehet letölteni, illetve az ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár Panaszfelvételi jegyzőkönyv nyomtatványának kitöltésével is.

2. Kormányablaknál

A hazai megyeszékhelyeken, illetve Pest megyében a Vácott található kormányablakok (a kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálatai) is átveszik a pénzügyi fogyasztóvédelmi beadványokat, és továbbítják azokat az MNB-nek vagy – szerződéses jogvita esetén – a mellette működő Pénzügyi Békéltető Testületnek. További részletek az MNB honlapján olvashatóak.

Az ügyintézés határideje a panasz beérkezésétől számított 30 nap. Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Panaszkezelési szabályzata itt érhető el.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére, illetve a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem (pénzügyi fogyasztóvédelmi beadvány) benyújtása céljára rendszeresített formanyomtatványok elektronikusan az alábbi helyen érhetők el.