Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

Önkéntes Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

 

Megtakarítás felhasználásának feltétele

A nyugdíjpénztári megtakarítás összegének (illetve részösszegének) felvételére 10 éves tagsági jogviszony letelte után van lehetőség.

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény szerinti nyugdíjkorhatár betöltését követően a Pénztár nyugdíjszolgáltatás jogcímen fizeti ki az egyéni számlakövetelés összegét, amely 10 éves tagsági jogviszony után adómentes. A nyugdíjkorhatár betöltése után, a 10 éves tagsági jogviszony letelte előtt is hozzájuthat a követeléséhez a pénztártag, de ebben az esetben a kifizetett tőke összege adóköteles jövedelem lesz.

Az önkéntes nyugdíjpénztár tagjai az alábbi szolgáltatások közül választhatnak:

10 éves tagsági jogviszony elérése esetén választható szolgáltatások

Az önkéntes nyugdíjpénztárból kilépni, vagy a nyugdíjba vonulást megelőzően a felhalmozott összeggel rendelkezni legkorábban a tagság 10. évét követően lehetséges:

 • az addig felhalmozott hozam adómentesen felvehető
 • a befizetett tőke részben vagy egészben történő felvétele azonban személyi jövedelemadó, valamint szociális hozzájárulási adó megfizetésével jár.

Nyugdíjszolgáltatások

Nyugdíjszolgáltatásra jogosult, aki

– a nyugdíjkorhatárt betöltötte

vagy

az alábbi ellátások valamelyikében részesül:

 • öregségi nyugdíj
 • korhatár előtti ellátás
 • szolgálati járandóság
 • balettművészeti életjáradék
 • átmeneti bányászjáradék
 • rokkantsági ellátás
 • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély
 • növelt összegű öregségi járadék
 • munkaképtelenségi járadék
 • nyugdíj előtti álláskeresési segély
 • a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül.

A nyugdíjjogosultság, illetve nyugdíjkorhatár elérésekor a felhalmozott megtakarítás akkor vehető fel adó- és járulékmentesen, ha a pénztártag 2012. december 31. előtt lépett be, és rendelkezik 3 éves tagviszonnyal, vagy 2012. december 31. után lépett be a pénztárba és rendelkezik 10 éves tagsági jogviszonnyal:

A Pénztár a tagjai részére – választásuktól függően – a következő nyugdíjszolgáltatásokat nyújtja:

 • egyösszegű kifizetés,
 • határozott idejű pénzügytechnikai járadék vagy fix összegű (pénzkivonás) saját járadékszolgáltatás,
 • vegyes szolgáltatás, amely szolgáltatás egy egyösszegű kifizetésből, és a fennmaradó egyenleg járadékszolgáltatásából áll.
 • Járadék típusú nyugdíjszolgáltatás kalkulátor

A szolgáltatások nyújtásának részletes szabályait a Pénztár Szolgáltatási és Elszámolási szabályzata tartalmazza.

A munkaképességét legalább 50%-ban elvesztő, vagy 40%-os egészségkárosodást elszenvedett pénztártag, ha állapotában egy évig nem várható javulás a 10 éves várakozási idő letelte előtt átviheti az egyéni számláján lévő összeget önkéntes pénztárból egészség- és önsegélyező pénztárba.

Hogyan igényelhető a kiválasztott szolgáltatás?

A letölthető nyomtatványok között elérhetők az adott szolgáltatás igényléséhez szükséges formanyomtatványok, amelyek részletesen tartalmazzák az igényléshez csatolandó dokumentumokat, továbbá az ügyfél-átvilágítási kötelezettségről szóló tájékoztatót.

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez